20 november 2020

Lokale campagnes tegen de wooncrisis volop in het nieuws

Een maand geleden zijn we (Woonbond) gestart met de campagne tegen de Wooncrisis en voor voldoende en betaalbare huurwoningen.

Inmiddels zijn er al in 79 gemeenten acties gestart! 79 keer wordt er een gemeente aangespoord om de oproep voor meer betaalbare huurwoningen, het aan banden leggen van woekerprijzen in de vrije sector en betaalbaar wonen voor lage en middeninkomens te steunen. Samen maken we een vuist tegen het landelijke woonbeleid dat deze wooncrisis veroorzaakt.

Inmiddels ook al meer dan 13.000 keer getekend. Een goed begin!

Bron: Woonbond

Het zou geweldig zijn als u deze petitie wil tekenen omdat:

Peperdure huizen, lange wachttijden voor een sociale huurwoning of helemaal geen betaalbare huurwoning kunnen vinden. Wonen is een recht, maar in de praktijk wordt dit niet nageleefd. Volkshuisvesting is vervangen door de markt. 

En dit raakt velen:

*  Het aantal daklozen is in de laatste 10 jaar verdubbeld.

*  Steeds meer mensen mèt baan raken dakloos: de

   zogenoemde “economisch dakloze”. 

*  Mensen moeten jarenlang wachten voordat ze een sociale

   huurwoning krijgen.

*  Woningzoekenden vallen tussen wal en schip: een sociale

   huurwoning is voor hen onbereikbaar door de lage

   inkomensgrens of lange wachttijd, maar ze verdienen te weinig

   voor de veel te dure vrije sector.

*  Er is geen bescherming tegen woekerprijzen in de vrije sector.

*  In 2019 konden al 800.000 hurende huishoudens door de hoge

   woonlasten niet rondkomen.

*  De sociale huursector is uitgehold, in vijf jaar tijd kromp de

   sociale huursector bij corporaties met 108.000 huizen, terwijl

   de vraag naar woningen toeneemt.

Dat u, uw kinderen of uw vrienden geen betaalbare woning kunnen vinden of moeite hebben met rondkomen, komt door het falen van het woonbeleid. Dat kan en moet anders. Daarom voeren wij actie. Weg met de wooncrisis, een huis voor iedereen!