Lang leve thuis!

Onder de noemer ‘Lang Leve Thuis’ creëren de 5 gemeenten in de Hoeksche Waard bewustwording onder de bevolking over de mogelijkheden van langer zelfstandig thuis wonen. Hiermee stimuleren de gemeenten bewoners om hun huis aan te passen, zodat zij er langer kunnen blijven wonen.

De campagne komt voort uit de Regionale Woonvisie 2030, waarbij de vitaliteit van de Hoeksche Waard centraal staat. Vitaliteit vraagt ook om een toekomstbestendige woningvoorraad. Daarbij wordt niet enkel gekeken naar nieuwbouw, maar ook naar de bestaande woningen en hoe deze beter voor te bereiden op de toekomst.

De keuze om uw huidige woning aan te passen (levensloopbestendig te maken) of te verhuizen naar bijvoorbeeld een seniorenwoning is voor iedereen verschillend. Als uw woning geschikt is om levensloopbestendig te worden gemaakt, dan biedt dat veel voordelen. Het kan zijn dat u jarenlang in uw woning hebt geïnvesteerd. Ook kent u de buurt goed en uw sociale netwerk bevindt zich voor een deel in uw omgeving. Steeds meer mensen kiezen er daarom voor om langer in hun eigen huis te blijven wonen. 

Op de website www.langlevethuis.info  laten we u zien wat er zoal mogelijk is en waar anderen voor hebben gekozen. Verder geven we tips voor prettig en veilig wonen. Tips voor nu en met het oog op de toekomst. Lang Leve Thuis!

VRAAG DE GRATIS WOONSCAN AAN

Wilt u weten of uw woning klaar is voor toekomstige woonwensen? Vul het formulier op de website in en laat gratis de woonscan uitvoeren! Na een telefonische intake komt er een woonadviseur bij u thuis, om samen met u uw woonsituatie te bespreken. Deze adviseur geeft u gratis een op maat gemaakt advies, waarmee het voor u helder is waar u aan toe bent en welke stappen u concreet kunt zetten. .