Huurdersplatform

De huurdersverenigingen van Hoeksche Waard West, Cromstrijen en Hoeksche Waard Oost vertegenwoordigen de belangen van alle huurders die een woning huren van HW Wonen. Deze huurdersverenigingen werken samen onder de naam Stichting Platform Huurdersverenigingen Hoeksche Waard, kortweg huurdersplatform.

WAT DOEN WE?

Het bestuur voert regelmatig overleg met HW Wonen. In dit overleg wordt onderscheid gemaakt tussen de onderwerpen die betrekking hebben op het algehele beleid van HW Wonen en dus alle huurders aangaan en het overleg over de gevolgen van de uitvoering van dit beleid. Dit kan betrekking hebben op alle huurders van HW Wonen, maar kan ook de belangen van een individuele huurder of een groep huurders betreffen.

Het Algemeen Bestuur overlegt met -en adviseert aan de directie over het algehele beleid van HW Wonen in de Hoeksche Waard. Onderwerpen van overleg zijn o.a.:

  • huurprijzen en huurverhoging
  • kwaliteit van de woningen, dienstverlening en telefonische bereikbaarheid
  • belangen van huurders bij herstructurering, renovatie en nieuwbouw
  • verkoop van huurwoningen etc.

De directie kan de adviezen die het Huurdersplatform uitbrengt niet zomaar naast zich neerleggen; dit is vastgelegd in de wet en in een samenwerkingsovereenkomst

Vanuit het Huurdersplatform zijn er ook een viertal projectgroepen gevormd. Deze projectgroepen houden zich afzonderlijk bezig met onderwerpen die meer dan gemiddelde aandacht nodig hebben. Een aantal platformleden hebben ook zitting in één of meerdere projectgroepen. Onderstaand een overzicht van de projectgroepen met daarbij de specifieke onderwerpen die zij behandelen:

Projectgroep 1: Behandeld en verdiept zich in de financiën & huur(verhoging)

Projectgroep 2: ZAV (Zelf Aangebrachte Voorzieningen) & Huurdersonderhoud

Projectgroep 3: Servicekosten & Duurzaamheid

Projectgroep 4: Leefbaarheid & SVB

Vanaf 1 januari j2018 is de samenstelling van het Huurdersplatform enigszins gewijzigd. Om het platform optimaal te laten functioneren is er unaniem voor gekozen om het Huurdersplatform deels te voorzien van nieuwe enthousiaste mensen. Op onderstaande foto zult u ongetwijfeld oude vertrouwde maar ook nieuwe gezichten zien. Dit zijn de huidige bestuursleden van het Huurdersplatform.

Van links naar rechts zijn dit: Dhr. J. Berkman, Mevr. I. den Boer, Dhr. B. v.d. Giesen, Dhr. J. Koevoets, Dhr. J. Sanders (overleden 2019)  Dhr. B. v.d. Schans, Dhr. J. Verweij, Mevr. M. Visser en Dhr. J. v.d. Vos.

Wilt u als huurder ook meepraten en hebt u meer dan gemiddelde kennis van zaken dan is deelname in één van de projectgroepen wellicht iets voor u. Wilt u zich aanmelden als lid of bestuurslid? In beide gevallen kunt u een mail sturen naar: hv.hoekschewaardwest@gmail.com dan nemen wij spoedig contact met u op.

Meer weten? Volg ons op Facebook