Fusie


Per 1 april 2022 zijn de drie huurdersverenigingen uit de Hoekschewaard t.w. Huurdersvereniging Oost, Huurdersvereniging Cromstrijen en huurdersvereniging West, 1 vereniging geworden. Dit na Toestemming van de leden.
Helaas hebben we ook afscheid genomen van onze bestuursleden Joop Koevoets en Jo van der Vos. In de laatste ALV beide benoemd tot Ereleden.

Huurdersvereniging Hoekschewaard  is de nieuwe naam van de vereniging waar ook een nieuwe website en email adressen bij horen.

www.huurdersvereniginghw.nl


Voor klachten;
klachten@huurdersvereniginghw.nl
of bel 06-51026143

Voor informatie;
info@huurdersvereniginghw.nl

Voor het Secretariaat;
secretaris@huurdersvereniginghw.nl
of bel 06-43185385


-----------------------------------------------------------------------------------------------------------

Geachte leden van de Huurders belangen vereniging Hoeksche Waard West.

De besturen van Huurdersbelangenvereniging Hoeksche Waard West, Huurdersvereniging Hoeksche Waard Oost en Huurdersvereniging Cromstrijen. Wij werken al een tijdje zo nu en dan samen en op 5 juli hebben we uitgesproken dat we gaan onderzoeken hoe dit in de toekomst vaste vorm kan krijgen. Met behoud van al het goede van de bestaande organisaties.

De besturen van de Huurdersvereniging Hoeksche Waard Oost, Huurdersbelangenvereniging Hoeksche Waard West en Huurdersvereniging Cromstrijen hebben de intentie uitgesproken om samen verder te gaan als één huurdersorganisatie. We geloven dat we op deze manier onze leden beter kunnen bedienen en onze doelen beter kunnen behalen.

Wij onderzoeken, U beslist

Er is een overeenkomst gemaakt die wij tekenden. Wij zetten de schouders onder een proces dat moet leiden tot een succesvolle overgang. Dit doen we samen, dus ook met onze leden.

Wat gaan wij doen?

Besturen aan de slag

  • Eind augustus volgden de besturen samen een WBTR (Wet bestuur en toezicht)-cursus, om voor nu en voor de toekomst goed geïnformeerd te zijn over het besturen van een huurdersorganisatie;
  • In september startte de eerste werkgroep met de voorbereidende stappen;
  • Eind september startte de tweede werkgroep.

De stuurgroep wordt gevormd door de huurdersorganisaties, HW Wonen is gastheer en Guus Terlingen / Laurette Vermeulen van FRAEY begeleiden dit.

De werkgroep en stuurgroep maken een voorstel voor de nieuwe huurdersorganisatie. Daarin staat hoe de nieuwe organisatie er uit komt te zien, wat de bestuurlijke structuur wordt, hoe de statuten eruit kunnen komen te zien, hoe de nieuwe organisatie betaald wordt en wat het werkplan 2022 wordt. Dit pakketje zou antwoord moeten geven op de vraag: hoe ziet de nieuwe organisatie eruit en hoe doet ze wat ze doet? Wat zij gaat doen is namelijk wat de huidige organisaties ook doen: op een aantrekkelijke manier de belangen van de huurders van HW Wonen behartigen, bij HW Wonen en bij de gemeente, met aandacht voor de diverse kernen.

Op 20 december uiterlijk besluit en beslist het bestuur van elke organisatie over dit voorstel voor

de nieuwe huurdersorganisatie. Met deze besluiten moeten de ledenvergaderingen van de verschillende verenigingen akkoord gaan..

Leden aan het woord

De huurdersorganisaties organiseren ieder voor zich een ledenvergadering. De bedoeling is input ophalen en goedkeuring verkrijgen voor de vervolgstappen.

Besluitvorming

Als het overleg met de leden goed is verlopen, nemen de besturen het besluit om hun organisatie op te heffen én de nieuwe organisatie op te richten. De basis voor dit besluit is het voorstel dat uit de stuurgroep is gerold, plus eventuele aanvullingen die uit de ledenvergaderingen zijn gekomen.

Oprichten nieuwe organisatie

Als dit goed is verlopen start de nieuwe huurdersorganisatie.

Vanaf kwartaal 2 van 2022 heeft HW Wonen dan te doen met één huurdersorganisatie.

Tot slot

Ons gezamenlijke doel is het vanuit één zelfstandige en onafhankelijk opererende huurdersorganisatie behartigen van belangen van de huurders van Stichting HW Wonen, met aandacht voor verjonging, bieden van laagdrempelige mogelijkheden voor huurders tot meedoen en meepraten, behoud van lokale binding met de verschillende kernen in het werkgebied en behoud van kennis en contact met de achterban.

Vragen of opmerkingen?

We zijn blij met iedereen die meedenkt met ons. En er zijn misschien vragen voor ons. Geef dit dan aan bij uw bestuur. Wij verzamelen alle vragen en zullen deze beantwoorden in het voorstel dat we naar onze leden brengen in een ‘vraag- en antwoorddocument’. We hebben tijd nodig om tot een goed voorstel te komen, maar zullen onze leden intussen regelmatig van informatie voorzien. En uiteraard nodigen we u te zijner tijd uit voor een ledenvergadering. Voor nu zetten wij onze schouders onder onze intentie en maken we werk van onze toekomst!

Vriendelijke groet

Bestuur HBV Hoeksche Waard West.


WIE ZIJN WIJ?

HBV Hoeksche Waard West is een fusie van de meer dan 40 jaar oude huurdersvereniging Oud Beijerland, opgericht door de heer Leen de Vries op 10 november 1974, en huurdersvereniging Korendijk

 Een vertegenwoordiging van rond de 600 huurders uit Oud-Beijerland, Nieuw-Beijerland, Goudswaard, Piershil, Zuid-Beijerland en de buurtschappen Zuidzijde en Nieuwendijk, allen gelegen in het prachtige landschap van de  Hoeksche Waard.

Tevens is HBV Hoeksche Waard West een onderdeel van het Platform Huurdersverenigingen Hoeksche Waard, een vertegenwoordiging op regionaal niveau van alle huurdersverenigingen in de Hoeksche Waard in het overleg met HW Wonen.

WAT DOEN WIJ?

Behalve vragen beantwoorden van en informatie geven aan de huurders, zijn wij in het kader van de Wet Overleg Huurders en Verhuurder onderhandelingspartner van HW Wonen. Elke onderwerp, zoals jaarlijkse huurverhoging, groot onderhoud, overlast, strategisch voorraadbeheer, warmtewet, servicekosten, kortom alles wat in belang is voor en van de huurder wordt door HBV Hoeksche Waard West zorgvuldig gevolgd en indien nodig overlegd met de verhuurder.