De laatste ontwikkelingen met betrekking tot de Algemene Leden Vergadering 2021.

Geachte leden van de Huurders belangen vereniging Hoeksche Waard West.

Het bestuur van de vereniging wil u langs deze weg op de hoogte stellen van de laatste ontwikkelingen binnen de vereniging.

Na de Algemene Ledenvergadering in maart 2020 is ons land totaal veranderd, wij hebben een aantal keren in een zogenaamde veilige omgeving vergaderd en vergaderen nu digitaal.

Dit komt de sociale contacten niet ten goede en is het voor ons allen wennen aan deze situatie.

Vooruitlopend op wat 2021 ons zal brengen zijn we aan het nadenken over de Algemene Leden Vergadering welke volgens de statuten in het eerste kwartaal van 2021 moet plaatsvinden. 

Gedacht hierbij werd aan een digitale bijeenkomst,  een groot aantal van onze leden zou dan buitengesloten worden aangezien deze niet digitaal aangesloten zijn en zeker niet zijn ingesteld op digitaal vergaderen.

Ons voorstel in deze is nu om de komende tijd de situatie te volgen en zodra het weer mogelijk is  een vergadering te beleggen en u daarvoor uit te nodigen.

Wel willen wij u nu reeds op de hoogte brengen dat de secretaris (mevrouw Iny den Boer) en de voorzitter (de heer Bas van der Schans) miv. 1 april 2021 het bestuur zullen verlaten.

Voor het secretariaat zal binnen het bestuur een opvolger worden ingewerkt.

De voorzitter had in de afgelopen Algemene Leden Vergadering aangegeven dat hij zich voor één jaar herkiesbaar wilde stellen, daar dit volgens de statuten niet mogelijk was, werd hij voor de gebruikelijke periode herkozen.

Echter gezien de ontwikkelingen en zijn gemotiveerdheid heeft hij aangegeven om bij zijn eerder genomen besluit te blijven en per 1 april 2021 af te treden.

Indien er voor die tijd nog geen Algemene Leden Vergadering heeft plaatsgevonden zal de heer Nout Henny als interim deze functie waarnemen

Op de eerstvolgende Algemene Leden Vergadering zullen de leden de mogelijkheid geboden worden zich kandidaat te stellen voor deze functie.

Bestuur HBV Hoeksche Waard West.


WIE ZIJN WIJ?

HBV Hoeksche Waard West is een fusie van de meer dan 40 jaar oude huurdersvereniging Oud Beijerland, opgericht door de heer Leen de Vries op 10 november 1974, en huurdersvereniging Korendijk

 Een vertegenwoordiging van rond de 600 huurders uit Oud-Beijerland, Nieuw-Beijerland, Goudswaard, Piershil, Zuid-Beijerland en de buurtschappen Zuidzijde en Nieuwendijk, allen gelegen in het prachtige landschap van de  Hoeksche Waard.

Tevens is HBV Hoeksche Waard West een onderdeel van het Platform Huurdersverenigingen Hoeksche Waard, een vertegenwoordiging op regionaal niveau van alle huurdersverenigingen in de Hoeksche Waard in het overleg met HW Wonen.

WAT DOEN WIJ?

Behalve vragen beantwoorden van en informatie geven aan de huurders, zijn wij in het kader van de Wet Overleg Huurders en Verhuurder onderhandelingspartner van HW Wonen. Elke onderwerp, zoals jaarlijkse huurverhoging, groot onderhoud, overlast, strategisch voorraadbeheer, warmtewet, servicekosten, kortom alles wat in belang is voor en van de huurder wordt door HBV Hoeksche Waard West zorgvuldig gevolgd en indien nodig overlegd met de verhuurder.